Dofinansowanie

koszt fotowoltaiki

Zasady Programu

Mój Prąd 2020

Uruchomiony w 2019 r. program „Mój Prąd” pozwala uzyskać bezzwrotną dotację na założenie instalacji fotowoltaicznej. Zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś całkowity budżet programu to 1 mld zł. Zeszłoroczna, pierwsza edycja „Mojego Prądu” cieszyła się dużym zainteresowaniem – dofinansowano ponad 27 tys. instalacji na łączną kwotę 132 mln zł. W związku z tym 13 stycznia 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach edycji drugiej.

Mój Prąd

Najważniejsze informacje

Osoby fizyczne

Z programu może skorzystać każda osoba fizyczna.

Moc instalacji

Dofinansowanie otrzymają osoby, które zainstalują cały zespół urządzeń fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW.

Poziom dofinansowania

bezzwrotna dotacja może pokryć do 50 procent kosztów instalacji, ale nie może wynieść więcej niż 3000 zł.

Składanie wniosku

Wniosek o dofinansowanie składa się osobiście, listownie lub elektronicznie do NFOŚiGW.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach drugiej edycji trwa do 18.12.2020 r.

Żeby otrzymać dofinansowanie, trzeba dokonać zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z pozostałymi elementami instalacji (okablowanie, inwertery, urządzenia montażowe). Instalacja musi być również przyłączona do sieci elektrycznej (zamontowany jest licznik dwukierunkowy oraz podpisano umowę z zakładem energetycznym). Co ważne, na dofinansowanie mogą liczyć tylko instalacje fotowoltaiczne przyłączone po dniu 23.07.2019 r.

Formalności

Do wniosku o skorzystanie z programu
„Mój Prąd 2020`` należy dołączyć:

01
Kopię faktury
Potwierdzającej, że zakupiono i zamontowano instalację.
02
Dowód opłacenia
Faktury lub oświadczenie zrealizowania zapłaty.
03
Zaświadczenie
Potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego, wystawione przez operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.
04
RODO
Podpisaną klauzulę RODO

Zasady Programu

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest odliczenie od podatku dochodowego kwoty wydanej na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przedsięwzięciem tym może być także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i osoby rozliczające się według stawek 18 proc., 32 proc. i jednolitej 19 proc. Warunkiem jest jednak bycie właścicielem lub współwłaścicielem już wybudowanego domu jednorodzinnego.

dofinansowanie do fotowoltaiki

Poziom wsparcia

Maksymalna kwota odliczenia w roku 2020 wynosi 5000 zł.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

STOP rachunkom za prąd
Poznaj szczegóły