dofinansowanie do fotowoltaiki

W roku 2019 wprowadzono przepisy pozwalające na odliczanie w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zwaną potocznie ulgą termomodernizacyjną. Jednym z najpopularniejszych sposobów na skorzystanie z niej, jest odpisanie kosztów poniesionych na montaż paneli słonecznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT, ten post jest właśnie dla Ciebie!

Jak odliczyć fotowoltaikę w PIT- jak złożyć zeznanie roczne?

Bardzo częstym pytaniem jest to, jak rozliczyć fotowoltaikę w pit 37, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że z ulgi można skorzystać również składając zeznania takie jak PIT-36 (na przykład osiągając dochody zagraniczne lub dochody z nierejestrowanej działalności gospodarczej), PIT-36 L (podatek linowy) czy PIT-28 (osiągając dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Jeśli więc zastanawiamy się, jaki PIT do odliczenia fotowoltaiki będzie odpowiedni, to wszystko tak naprawdę zależy od źródła naszych przychodów!

Panele słoneczne PIT, tak jak i inne wydatki związane z termomodernizacją, odliczamy dodając do naszego zeznania załącznik PIT/O, gdzie w części B znajdziemy odpowiednią kolumnę, oznaczoną jako „wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Zeznanie roczne składamy, co do zasady do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym, pamiętajmy jednak również o tym, że przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności kwoty/ zwrotu wynikających z zeznania, przysługuje nam prawo do złożenia korekty deklaracji, uzupełnionej np. właśnie o rozliczenie fotowoltaiki pit.

Jak rozliczyć fotowoltaikę — co podlega odliczeniu od dochodu?

W kontekście ulgi termomodernizacyjnej wydatki poniesione na panele słoneczne określa się bardzo często jako odliczenie w PIT paneli fotowoltaicznych od podatku. Jest to spory błąd, gdyż ulgę tą odlicza się nie od podatku, ale od dochodu, co w efekcie daje nam oczywiście mniejszy podatek. Pamiętajmy więc o tym, że Urząd Skarbowy nie zwróci nam całej wydatkowanej kwoty zamieszczonej w załączniku PIT/O, a jedynie wysokość odpowiadającego jej podatku dochodowego — czyli przy niższej stawce w PIT-36 i PIT-37 będzie to aktualnie 17%, a przy drugim progu podatkowym 32%.

Jeśli chcemy dowiedzieć się, co dokładnie możemy odliczyć od dochodu, powinniśmy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Stąd dowiemy się na przykład, że panele fotowoltaiczne rozliczenie pit zyskują dzięki temu, że jest tam mowa o zakupie i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem. Odliczyć można również materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji służącej przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę wykonując odliczenie fotowoltaiki w PIT?

Co do zasady ulga pit fotowoltaika powinna być odliczona w tym roku, w którym został poniesiony na nią wydatek. Jednak jeśli zabraknie nam dochodu, od którego można ją odliczyć, wtedy można dokonywać odliczeń w ciągu następujących po sobie 6 latach. Ważną kwestią jest też to, by nie przekroczyć limitu — na jednego podatnika wynosi on maksymalnie 53 000,00 zł.

O czym musisz pamiętać odliczając fotowoltaikę od PIT?

Jeśli zdecydujemy się na odliczenie PIT fotowoltaika, pamiętajmy o tym, że Urząd Skarbowy może wezwać nas do udokumentowania poniesionych wydatków — do tego niezbędne będą imienne faktury VAT dokładnie opisujące poniesione wydatki, a także tytuł prawny do nieruchomości, w której przeprowadzono termomodernizację. Ważne jest również to, by zakończyć realizację modernizacji w ciągu trzech lat od jej rozpoczęcia. Warto zwrócić uwagę na to, że ulga fotowoltaika PIT nie przysługuje na wydatki refinansowane przez inne instytucje takie NFOŚ czy samorządy — wydatek musi być faktycznie i w całości poniesiony przez konkretnego podatnika.

Myślisz o założeniu fotowoltaiki w swoim domu, firmie lub gospodarstwie rolnym? Skontaktuj się z nami!

 

STOP rachunkom za prąd
Poznaj szczegóły